Zhodnocení investice do solárního systému

Vážený zákazníku,
pokud uvažujete o pořízení solárního systému pro přitápění a ohřev TUV v rodinných domech, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům:

V poslední době zaznamenáváme zvýšený nárůst poptávky po solárních sestavách s cílem snížit rostoucí náklady na vytápění. Tyto požadavky jsou logicky vyvolány zvyšováním cen fosilních paliv - plynu, topného dříví a také elektrické energie.

Zvyšování cen za fosilní energetické zdroje bude pokračovat až do srovnání na úrovně cen , např. v Rakousku, Německu a ostatních zemí EU, tzn., že vzhledem k současným úrovním cen dojde ke zdražení přibližně na dvojnásobek.  Jiná paliva než plyn, el. energie a dříví nepřicházejí v úvahu, poněvadž budou zatížena ekologickou daní (emise). Zamysleme se nad tím, kudy vede jediná a správná cesta, vždyť Slunce svítí zdarma!

Množství dopadající energie ze Slunce není po celou dobu roku stejná. V létě dopadá více energie a slunce svítí delší dobu, v zimě dopadá energie méně a ještě k tomu jen pár hodin denně (slunečních dnů je také přibližně polovina než v létě). V letním období to představuje průměrnou hodnotu 1000W na 1 m kolektorové plochy, v zimním období přibližně 300W na 1m kolektorové plochy. Z výše uvedených faktů lze jasně vidět, že solární kolektory nejsou a nikdy nebudou ekvivalentní energetickou náhradou standardního vytápění. „Vyplatí se vůbec“ realizace solárních systémů???

Praktická měření ukazují, že vyplatí. V průběhu několika let jsme vlastním měřením ověřili, že energetický přínos solárního systému je 26% z celkových energetických nákladů na topení a ohřev TUV v zimním období (říjen až duben) a 87% z celkových energetických nákladů na přípravu TUV v letním období (květen až září). Solární kolektory je zapotřebí kombinovat s dalším zdrojem energie, aby se pokryly dny, kdy je sluneční energie málo. Nezbytně nutně teda musí být přítomen další tepelný zdroj – plynový kotel, elektrické vytápění, krbová vložka s ohřevem TUV, tepelné čerpadlo. Činnost takto sestaveného topného systému spočívá v tom, že nejdříve je využito tepelné energie získané v solárním systému a následně je dodávaná energie ze standardních zdrojů a dále v období, kdy je solární energie dostatek pro přitápění, jsou standardní zdroje mimo provoz. V praxi se tímto především zkrátí topná sezóna pro standardní zdroje na období měsíců listopad, prosinec, leden.

Napojení solárního přitápění na topný systém:

Realizace základního solárního systému pro přitápění vyžaduje nízkoteplotní vytápění – podlahové kapalinové topení, které používá na vstupu teplotu pouze kolem 30 oC, což lze solárními kolektory v zimě snadno získat. Tento základní solární systém nelze tedy v tomto provedení použít pro klasické radiátory. Abychom mohli získanou solární energii prakticky použit pro přitápění s klasickými radiátory, je nutno vřadit malé tepelné čerpadlo k tomuto solárnímu systému. Tepelné čerpadlo použije získanou nízkoteplotní solární energii a převede ji na tutéž energii na vyšší teplotní hladinu. K tomuto převodu se spotřebuje malé množství elektrické energie, avšak přetransformované množství  nízkoteplotní energie lze již využit pro klasické radiátorové vytápění ve všech stávajících domech. Podrobnosti realizace tohoto systému zde. Solární systém s tepelným čerpadlem také přibližně dvojnásobně zvýší účinnost celého solárního systému především v zimním období.

Zhodnocení finančních prostředků, jejich návratnost, celkové úspory:

Nákup solárního systému pro ohřev TUV představuje investici cca 50.000,-Kč a je jednoznačně výhodná pro každý rodinný dům.

Nákup základního solárního systému pro přitápění a ohřev TUV představuje investici cca 130.000,-Kč a je vhodný pouze pro rodinné domy s nízkoteplotním podlahovým vytápěním.

Nákup solárního systému s tepelným čerpadlem pro přitápění a ohřev TUV představuje investici cca 200.000,-Kč a je vhodný jak pro rodinné domy s nízkoteplotním podlahovým vytápěním (nejvyšší energetický přínos) , tak pro rodinné domy s vytápěním radiátory.

Solární systém se buduje proto, aby ušetřil náklady na topení a přípravu TUV. Aby byl systém návratný, musí se samozřejmě jeho vložené finance vrátit dříve, než skončí jeho životnost. Vzhledem k současným cenám fosilních paliv je návratnost výše uvedených solárních systémů 10 let, životnost 30 a více let. Ceny fosilních paliv se budou zvyšovat – viz. uvedeno úvodem, návratnost těchto systémů bude tedy rychlejší. 1/3 až 1/4 životnosti solárního systému tento zhodnocuje vložené finanční prostředky pro úhradu nákladů na pořízení. Roční úspora za spotřebovanou solární energii přestavuje při současných cenách fosilních paliv 15.000,-Kč. Při dvojnásobné ceně fosilních paliv – bude tato úspora 30.000,-Kč ročně (získané množství sluneční energie je a bude stále stejné). Předpokládáme tedy provozování solárního systému nejméně 20 let po jeho zaplacení tzn., že 20 let solární systém vydělává ročně 30.000,-Kč což představuje úsporu 600.000,-Kč.

Uvedené ekonomické bilance platí pro solární systém týkající se přitápění a ohřev TUV a také systém s tepelným čerpadlem a je tedy zřejmé, že  vynaložená investice bude v časovém horizontu 30 let zhodnocena přibližně 400%. Tato investice se jednoznačně vyplatí!

Zpět na kolektory