O společnosti BALL Brno, v. o. s.

Společnost BALL Brno, v.o.s. byla založena v roce 1990 jako malá strojírenská společnost se zaměřením na výrobu kuliček ze všech možných technicky upotřebitelných materiálů. Naším nosným programem je výroba kuliček od průměru 0,8 do 150mm. Používané materiály jsou kovy (ložisková ocel, nerezová ocel, nástrojová ocel, hliník, měď, mosaz, titan, ...), dále pak dřevo, plasty, guma, sklo, kámen, polodrahokamy a keramika. Kuličky se pak používají do ložisek, ventilů, kuličkových šroubů, kuličkových propisovacích tužek, rozprašovačů, jako dekorace, v různých speciálních aplikacích, v optice (jako čočky) a v poslední řadě také jako šperky (náušnice, přívěšky, pearcing, ...). Naše společnost se taktéž zabývá zakázkovou výrobou ložisek (malé série nestandardních a speciálních typů ložisek). V devadesátých letech byl sortiment rozšířen o výrobu a prodej brusných nástrojů a dekoračních fontán s otáčející se koulí ve vyvěrající vodě.

Se zanikajícím průmyslem v Čechách koncem devadesátých let začalo poptávek po kuličkách a speciálních ložiskách ubývat, a tak se naše společnost začala zaměřovat na nově se rozvíjející odvětví ekologických energií v oblasti solárních kolektorů. Postupně jsme vyvinuli a začali sériově vyrábět solární kolektory pro ohřev venkovních bazénů, dále pak solární kolektory pro ohřev TUV a přitápění. Naše výrobky jsou instalovány po celé České republice, na Slovensku, ale i v zahraničí (v Belgii, v Řecku, ...). Našimi solárními kolektory je ohřívána řada městských koupališť a zahradních bazénů v domácnostech rodinných domů. Naše solární kolektory také ohřívají teplou užitkovou v mnoha českých i zahraničních domácnostech, řada z nich vytápí solárně celý dům (viz sekce reference).

Se vzrůstajícími cenami energií jsme se dále zaměřili na snížení nákladů na vytápění jak pro domácnosti, tak pro menší výrobní prostory. Pro nedostatek slunečního svitu v zimních obdobích jsme museli hledat jiné zdroje energie. Zde se jako nejvýhodnější ukázala biomasa a to zejména pelety vyrobené technologií lisováním z organického odpadu. Pelety jsou válečky o průměru zpravidla 6 nebo 8mm o délce cca 25mm. Jsou vyrobeny z dřevních pilin nebo z agro materiálů jako je seno, sláma, stonky kukuřice, řepky olejné, pšeničných otrub, plev a podobně, případně i z drceného papíru nebo kartonu. Lisováním vytvořené pelety (granule) lze pak spalovat v automatických kotlích a kamnech na pelety. V roce 2006 jsme nainstalovali kotle na pelety do našich výrobních prostor a domácností, čímž nám poklesly náklady na vytápění o 50% oproti vytápění zemním plynem.

Navázali jsme spolupráci s několika tuzemskými výrobci kotlů a kamen na pelety (ATMOS, ENBRA, ECOHEAT, ...). Absolvovali jsme školení na instalaci a servis těchto kotlů. Máme oprávnění tyto kotle montovat a provádět na nich servisní práce. Jakmile jsme začali peletami vytápět, ihned nás napadla myšlenka vlastní výroby pelet. Tuzemští výrobci zařízení pro výrobu pelet nabízejí své produkty příliš nákladně. Z tohoto důvodu jsme navázali spolupráci se zahraničním výrobcem lisů a kotlů na pelety. Lisy na pelety jsme vyzkoušeli v praxi a začali jsme si vyrábět pelety na vytápění pro svou vlastní potřebu sami. Naši zákazníci viděli lisy na pelety v provozu v naší společnosti a přivedli nás na myšlenku výroby a prodeje jak lisů na pelety, tak i dalších zařízení spojených s výrobou, transportem a spalováním palivových pelet (viz sekce produkty a reference).

Zabýváme se tedy také dovozem lisů a kotlů na pelety ze zahraničí. Originální výrobek zahraničního dodavatele je v naší společnosti značně upravován, aby se zvýšila bezpečnost a spolehlivost lisů na pelety a tyto pak měly dlouhou životnost. Lisy na pelety máme certifikovány ve státním zkušebním ústavu (SZÚ,s.p., Brno). V technickém zázemí naší společnosti máme zařízení pro výrobu náhradních dílů a servis jak lisů na pelety, tak i dalších zařízení spojených s výrobou, transportem a spalováním pelet.

Zabýváme se také vývojem, výrobou a instalací elektronické regulace vytápění. Používáme systémy založené na mikropočítačích (jednodeskové průmyslové počítače na bázi PC) s výstupem na obrazovku. Zákazník jediným pohledem na obrazovku získá přehled o stavu systému, může libovolně měnit nastavení, může vytvářet grafy, systém lze ovládat přes internet, mobilní telefon a podobně.

V roce 2009 jsme se také stali odbornými dodavateli programu "Zelená Úsporám" v oblasti solárních kolektorů, akumulačních nádob a kotlů na spalování biomasy. Nadále se tedy zabýváme jak výrobou kuliček a ložisek, tak výrobou, instalací a prodejem ekologických zdrojů vytápění, ohřevu TUVa ohřevů venkovních bazénů, elektronickou regulací.

ball

 

Předváděcí centrum lisů na pelety

ball

 

Provozovna dílen naší společnosti