Sušičky pilin

Rourové a bubnové sušičky pilin a drcené biomasy

Materiál musí mít pro vstup do peletovacího lisu správnou vlhkost, která má být v rozmezí 10-20%, optimálně cca 14%. Pokud má vstupní materiál vyšší vlhkost, musí být před peletováním nejprve vysušen. Naše rourové nebo bubnové sušičky zpracují biomasu (dřevní piliny, dřevní drť, šrotovaná sláma, seno, stonky kukuřice, zrno, ...) o zrnitosti cca 5 mm. Minimální vstupní vlhkosti materiálu do sušičky je cca 15%.

Sušení probíhá horkým vzduchem. Horký vzduch se vytváří v kotli na tuhá paliva (klasický kotel na kusové dřevo), který je součástí dodávky. Transportní ventilátor nasává piliny či jinou drcenou biomasu na vstupu sušičky. Sušený materiál je unášen horkým vzduchem a je postupně zbaven vlhkosti. Materiál vystupující ze sušičky je pak optimálně vysušen pro správné peletování.

Sušičky pilin

 

Sušičky pilin

Sušičky pilin

 

Sušičky pilin

Sušičky pilin

 

Pro podrobnosti a cenové nabídky sušiček pilin a ostatní drcené či zrnité biomasy nás neváhejte  kontaktovat.