Příslušenství lisů na pelety

Příslušenství pro lisy na pelety, drtiče, šrotovníky, ...

Doporučujeme měřič vlhkosti FM200. Jedná se o přístroj pro měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů. Standardně jsou dodávány vpichovací hroty pro měření vlhkosti zdiva a dřeva. K přístroji dodáváme delší hroty pro měření vlhkosti sypkých materiálů v provedení nerezové oceli o délce 150mm. Přístroj není kalibrován na teplotu okolí, ani na druh měřeného dřeva. Obsahuje pouze přepínač zdivo/dřevo. Pro orientační určení vlhkosti zpracovávaného materiálu na vstupu lisu na pelety je však přístroj dostačující. Měřící rozsah pro dřevo je 5-50%.

Příslušenství lisů na pelety

 

Cena 1.450,- bez DPH

Dále se zabýváme výrobou šnekových dopravníků pro dopravu sypkých materiálů do lisů na pelety. Jedná se o šnekový dopravník s hřídelí o délce 3.000 mm. Šnek je veden v kovové nebo plastové trubce o vnějším průměru 110 mm. Dopravník je osazen třífázovým elektromotorem 0,75 kW. Motor je ovládán frekvenčním měničem pro plynulou změnu dávkování do lisů na pelety, což je velmi důležité při zpracovávání různých surovin. Frekvenční měnič je napájen pouze jednofázově, celkový příkon dopravníku je 0,75 kW.

šnekový dopravník


 

šnekový dopravník

 

Polotovary na výrobu šnekových dopravníků, sestavený šnek v našem předváděcím centru

Intenzivně se také zabýváme pneumatickou dopravou pelet. Jedná se o potrubní nebo hadicový systém, který dokáže pelety transportovat na vodorovnou vzdálenost až 15 metrů a na svislou vzdálenost 5 metrů. Pohon je zajištěn proudem vzduchu, který vytváří výkonný ventilátor. Systém je buďto uzavřený (vzduch koluje v uzavřeném okruhu, bezprašný systém), nebo v otevřeném okruhu, kdy na jedné straně je nasáván vzduch a na druhé straně jsou vylučovány pelety (tento systém je prašný). Jde tedy o sací nebo tlačný systém. Takto lze pelety dopravovat například z auta do sklepa, nebo z jedné nádoby do druhé (skladovací a operativní).

sací doprava

 

tlaková doprava