Solární kolektor typ K-SOV/T

Kolektor pro celoroční ohřev vody a přitápění

Solární kolektor

 

Solární kolektor

 

Trubicový atmosférický kolektor se skládá z 10-ti teplotně odolných 10 mm trubic z borosilikátového skla. Konverzní vrstvou je vysoce selektivní - na černo barvená nemrznoucí kapalina. Kolektor je izolován proti teplotním ztrátám minerální vatou. Absorpční plocha je zakryta sklem tl. 3mm. Kolektor je kompletně oplášťován pozinkovaným plechem. Protože absorpční plocha je polokruhová, kolektor je při směrování k jihu optimálně přizpůsoben dráze slunce v každou denní dobu viz uvedený obrázek.  Záruka 2 roky, životnost minimálně 30 let.

Solární kolektor

Technické parametry kolektoru K-SOV/T (celoroční provoz)

Půdorysná plocha0,7175 m2
Absorbční plocha0,7 m2
Skladovací rozměry450 x 2050 x 100 mm
Krycí sklo3 mm
Přípojné vývodyzávit G 1/2" vnitřní nebo vnější
Tepelná izolaceskelná vata
Celkový obsah kapaliny3,8  l (včetně přípojných vývodů)
Celková hmotnost12,6 kg (bez kapaliny)
Konverzní vrstvareflexní
Optická účinnost80 %
Doporučená pracovní teplota80 oC
Klidová teplota při svitu 1000W/m2 a teplotě
okolí 25oC
98 oC
Maximální přetlak teplonosné kapaliny400 kPa (4atm)
Doporučený průtok kapaliny18 l/h na jeden kolektor
Vnější konstrukce kolektorusamonosný plášť z pozinkovaného plechu
Energetický zisk*1000 kWh/rok

* energetický zisk kolektoru je závislý na způsobu použití, geografické poloze, orientaci a sklonu
   kolektoru a na mikroklimatických podmínkách

Použití:

Hlavní použití kolektorů K-SOV/T spočívá v celoročním ohřevu teplonosného média - kapalina ošetřena proti zamrznutí. Tato aplikace vyžaduje instalovat výměník, ve kterém se získané teplo ukládá do několika set litrového objemu teplonosného média a toto teplo je podle potřeby předáno zpravidla měděným trubkovým výměníkem (několik desítek metrů závitově motané trubky uvnitř nádoby) ke spotřebě. Tyto kolektory je možno zejména použít pro přitápění, ale také pro celoroční ohřev teplé užitkové vody.

Rozměry Kolektoru jsou zvoleny 2,05 x 0,35 m převážně z instalačního hlediska. Vzhledem k nutnosti orientovat kolektory na jihozápad, ne každý objekt na kterém budou kolektory montovány je vhodně orientován. Užší rozměr kolektorů dovoluje kolektory snadno natočit k jihozápadu, přestože je například střecha domu nesprávně orientována. Malá hmotnost kolektoru také umožňuje snadnou montáž a díky rozměrově úzkému provedení jej můžeme na střeše sklánět tak, abychom dosáhli nejoptimálnější orientace a sklonu pro dosažení nejvyšší účinnosti kolektoru. Konstrukce kolektoru je zvolena výhodně tak, aby montáž byla snadná, rychlá a byla realizovatelná svépomocně (rozebíratelné spoje nevyžadují žádné speciální nářadí). Kolektor je samonosné konstrukce a na zadní straně je opatřen držáky pro připevnění na střechu.

Pro instalaci těchto celoročních kolektorů doporučujeme vždy dodržet jejich sklon hodnoty £ = 55° viz následující obrázek.

Solární kolektor

 

Instalace:

Zde vidíte názorný příklad instalace celoročních kolektorů na rodinném domě. Systém se skládá z 6,3 m2 kolektorů K-SOV/T orientovaných na jih a dalších 8,4 m2 je orientováno na západ. Výměna solárního tepla probíhá v 200l solárním výměníku a pokud je tepla dostatek (slunce svítí dostatečně dlouho), další teplo se odkládá do 400l zásobníku. Systém je kombinován s krbovým výměníkem a je ovládán regulátorem řízeným osobním počítačem.

Solární kolektor

 

Další podrobnosti zde.