Solární kolektor (absorbér) typ K-SOV/B

Kolektor pro sezónní ohřev teplé užitkové vody a přímý ohřev bazénové vody

solární kolektor

Jedná se o plošný polykarbonátový kolektor s hladkými kanálky malého průřezu, s velmi malým odporem protékané kapaliny. Kolektor je opatřen černým nástřikem na zadní ploše což zajišťuje rychlý a účinný přestup tepla do ohřívané kapaliny. Kolektor není nijak teplotně izolován, avšak samotná konstrukce je navržena tak, že uvnitř kolektoru je uzavřena vzduchová mezera, která působí jako izolační vrstva a kolektor tak není zbytečně ochlazován okolním relativně chladným proudícím vzduchem. Kolektor má vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, je UV stabilizován a je odolný proti chlorované vodě. Jeho optická účinnost je 90%. Doporučený průtok kolektorem je 75 l/hod. Záruka 2 roky, životnost minimálně 30 let.

Půdorysná plocha 0,7175 m2
Absorbční plocha 0,7 m2
Skladovací rozměry 450 x 2050 x 80 mm
Krycí sklo není
Přípojné vývody Ø 40 mm s přechodkou na G 3/4"
Tepelná izolace uzavřená vzduchová mezera
Celkový obsah kapaliny 3,8  l (včetně přípojných vývodů)
Celková hmotnost 6,3 kg (bez kapaliny)
Konverzní vrstva selektivní černý nástřik na zadní straně
Optická účinnost 90 %
Doporučená pracovní teplota do 35 oC
Klidová teplota při svitu 1000W/m2 a teplotě
okolí 25oC
65 oC
Maximální přetlak teplonosné kapaliny 400 kPa (4atm)
Doporučený průtok kapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor (typicky 75 l/h)
Vnější konstrukce kolektoru samonosný
Energetický zisk* 1080 kWh/rok

Technické parametry kolektoru K-SOV/B (sezónní provoz)

* energetický zisk kolektoru je závislý na způsobu použití, geografické poloze, orientaci a sklonu
   kolektoru a na mikroklimatických podmínkách

Použití:

Hlavní využití sezónních kolektorů K-SOV/B spočívá v přímém ohřevu bazénové chlorované vody - bez nutnosti obvyklého použití nerezového výměníku a dále v ohřevu teplé užitkové vody v teplém období roku – duben až říjen. Absorbční plocha není zakryta sklem a kolektor není izolován proti tepelným ztrátám přídavnou izolací.

Rozměry kolektoru jsou zvoleny 2,05 x 0,35 m převážně z instalačního hlediska. Vzhledem k nutnosti orientovat kolektory na jihozápad, nebude každý objekt, na kterém budou kolektory montovány, správně orientován. Užší rozměr kolektorů dovoluje kolektory snadno natočit k jihozápadu, přestože je například střecha domu nevhodně orientována. Rozměry kolektoru a jeho nízká hmotnost také umožňují snadnou montáž na konstrukci oplocení pozemku. Konstrukce kolektoru je zvolena výhodně tak, aby montáž byla snadná, rychlá a byla realizovatelná svépomocně (rozebíratelné spoje nevyžadují žádné speciální nářadí). Kolektor je samonosné konstrukce a na zadní straně je opatřen držáky pro připevnění na střechu či oplocení pozemku.
 

Instalace:

U aplikací pro ohřev bazénu doporučujeme volit plochu kolektorů následovným způsobem:

doporučená plocha kolektorů  = 50 –  60 % půdorysné plochy bazénu

Jedno z doporučených zapojení je zapojení paralelní (viz obr. 1) a je ideální pro montáž na šikmou střechu. 

ohřev vody v bazénu

Další z doporučených zapojení je sériové (viz obr. 2) a toto zapojení je ideální pro montáž přímo na konstrukci oplocení pozemku. 

ohřev vody v bazénu

Nejjednodušší je instalace podle obr 3), kde oběh ohřívané vody probíhá samotíží - na základě rozdílných hustot teplé a studené vody. Výhodou této instalace je to, že není nutno přidávat žádné oběhové čerpadlo pro nucený oběh vody a ani žádnou regulaci. Nevýhodou je, že akumulační nádoba musí být umístěna nad samotnými kolektory.

ohřev vody v bazénu

Balení a transport kolektorů zde.

Další podrobnosti zde, nebo zde.