Lisy na pelety

Lisy na výrobu pelet s plochou kruhovou matricí

Naše společnost dodává lisy na pelety ve dvou provedeních. První provedení nese označení LPBBxxxV1, kde xxx udává průměr lisovací matrice. Lisy LPBBxxxV1 jsou primárně určeny ke granulování měkkých materiálů. Lisy této řady jsou vhodné ke granulování krmných směsí, respektive ke granulování agromateriálů použitelných jako krmivo, hnojivo či stelivo. Lisy LPBBxxxV1 nejsou vhodné pro granulování samotných dřevních pilin či drceného papíru, nicméně směsí cca 20% agromateriálů a 80% pilin z měkkého dřeva lze dosáhnout uspokojivých výsledků při peletování dřevních pilin i s lisy verze LPBBxxxV1

lis LPBB200V1

lis LPBB200V1

detail lisovacího ústrojí

detail lisovacího ústrojí 

lis LPBB400V1

lis LPBB400V1

detail lisovacího ústrojí

detail lisovacího ústrojí

Výkonové řady lisů LPBBxxxV1

Druhé provedení nese označení LPBBxxxV2, kde xxx opět udává průměr lisovací matrice. Lisy verze LPBBxxxV2 jsou přímo určeny ke granulování dřevních pilin bez nutnosti přidávat agro příměsi či jiná pojiva. Lisy této řady jsou tedy přímo určeny pro výrobu palivových pelet z dřevních pilin či drceného kartonu. Lisy verze LPBBxxxV2 mají vyšší lisovací tlak, což je dáno jinou převodovkou, než mají lisy verze LPBBxxxV1. Také veškeré mechanické části lisů řady LPBBxxxV2 jsou robustnější konstrukce.

lis LPBB200V2

 

lis LPBB200V2

detail lisovacího ústrojí

detail lisovacího ústrojí

lis LPBB300V2


 

lis LPBB300V2

detail lisovacího ústrojí

 

detail lisovacího ústrojí

Výkonové řady lisů LPBBxxxV2

Lisy na pelety máme certifikovány ve Státním zkušebním ústavu v Brně (SZÚ Brno, s. p.). Lisy splňují bezpečnostní požadavky směrnice 2006/95/ES (nařízení vlády č. 17/2003 Sb.) . Výrobky jsou ve shodě se všemi platnými směrnicemi (nařízeními vlády), které se na ně vztahují. Výrobky tedy splňují harmonizované evropské normy a jsou oprávněně označovány evropskou značkou "CE".

pelety

 

peletky

 

Naše společnost dodává také lisy s prstencovou matricí, v případě zájmu zašleme podrobnosti.

Neváhejte nás kontaktovat