Další informace k sezónním kolektorům K-SOV/A nebo K-SOV/B

sezónní kolektory

 

Sezónní absorbér pro ohřev bazénu  (obr. 1, obr. 2)  a TUV (obr. 3)

Hlavní využití našich absorbérů spočívá v přímém ohřevu bazénové vody nebo teplé užitkové vody v teplém období roku – duben až říjen. Absorpční plocha není zakryta sklem a není izolována proti tepelným ztrátám.

Konstrukce absorbéru je zvolena výhodně tak, aby montáž byla snadná, rychlá a byla realizovatelná svépomocně (rozebíratelné spoje nevyžadují žádné speciální nářadí). Absorbér je samonosné konstrukce a na zadní straně je opatřen držáky pro snadnou instalaci.

Jedno z doporučených zapojení je zapojení paralelní (viz obr. 1) a je ideální pro montáž na šikmou střechu. Další z doporučených zapojení je sériové (viz obr. 2) a toto zapojení je ideální pro montáž přímo na konstrukci oplocení pozemku.

sezónní kolektory

 

sezónní kolektory

 

sezónní kolektory

 

Zpět na kolektory K-SOV/B

Technické parametry plošného absorbéru:

  • plošný, polykarbonátový absorbér opatřen černým nástřikem na zadní ploše – rychlý přestup tepla
  • hladké kanálky malého průřezu – malý odpor vody, doporučený průtok je 75 l/hod. na 1 m2 absorbéru
  • vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, UV stabilizace, odolnost proti chlorované vodě
  • vysoká optická účinnost – 90%
  • klidová teplota při intenzitě slun. záření 1000W/m2 a teploty okolí 25°C je 65°C
  • doporučená plocha absorbéru 50 –  60 % z plochy bazénu
  • vnější rozměr absorbéru je 0,35 x 2,05 m, účinná plocha je 0,70 m2
  • záruka 5 let, životnost minimálně 15 let 

sezónní kolektory

 

sezónní kolektory