Reference - solární kolektory

Sekce solárních kolektorů je rozdělena na kolektory sezónní (K-SOV/A a K-SOV/B) a celoroční (K-SOV/T a K-SOV/V).