Solární kolektor (absorbér) typ K-SOV/A

Absorbér pro sezónní ohřev teplé užitkové vody a přímý ohřev bazénové vody

Solární kolektor

Jedná se o plošný polykarbonátový absorbér s hladkými kanálky malého průřezu, s velmi malým odporem protékané kapaliny. Absorbér je opatřen černým nástřikem na zadní ploše což zajišťuje rychlý a účinný přestup tepla do ohřívané kapaliny. Absorbér není nijak teplotně izolován, avšak samotná konstrukce je navržena tak, že uvnitř kolektoru je uzavřena vzduchová mezera, která působí jako izolační vrstva a absorbér tak není zbytečně ochlazován okolním relativně chladným proudícím vzduchem. Absorbér má vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, je UV stabilizován a je odolný proti chlorované vodě. Jeho optická účinnost je 90%. Doporučený průtok kolektorem je 75 l/hod. Záruka 2 roky, životnost minimálně 30 let.

Technické parametry absorbéru K-SOV/A (sezónní provoz)  
Půdorysná plocha 0,7175 m2
Absorbční plocha 0,7 m2
Skladovací rozměry 450 x 2050 x 80 mm
Krycí sklo není
Přípojné vývody Ø 40 mm s přechodkou na G 3/4"
Tepelná izolace není
Celkový obsah kapaliny 3,8  l (včetně přípojných vývodů)
Celková hmotnost 2,4 kg (bez kapaliny)
Konverzní vrstva selektivní černý nástřik na zadní straně
Optická účinnost 90%
Doporučená pracovní teplota do 35 oC
Klidová teplota při svitu 1000W/m2 a teplotě okolí 25oC 65 oC
Maximální přetlak teplonosné kapaliny 400 kPa (4atm)
Doporučený průtok kapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor (typicky 75 l/h)
Vnější konstrukce kolektoru pouze absorbér
Energetický zisk* 1080 kWh/rok

* energetický zisk kolektoru je závislý na způsobu použití, geografické poloze, orientaci a sklonu
   kolektoru a na mikroklimatických podmínkách 

Použití:

Hlavní využití sezónních absorbérů K-SOV/A spočívá v přímém ohřevu bazénové chlorované vody - bez nutnosti obvyklého použití nerezového výměníku a dále v ohřevu teplé užitkové vody v teplém období roku – duben až říjen. Absorpční plocha není zakryta sklem a absorbér není izolován proti tepelným ztrátám přídavnou izolací.

Rozměry absorbéru jsou zvoleny 2,05 x 0,35 m převážně z instalačního hlediska. Vzhledem k nutnosti orientovat kolektory na jihozápad, ne každý objekt na kterém budou kolektory montovány je správně orientován. Užší rozměr kolektorů dovoluje kolektory snadno natočit k jihozápadu, přestože je například střecha domu nevhodně orientována. Rozměry absorbéru a jeho nízká hmotnost také umožňují snadnou montáž na konstrukci oplocení pozemku. Konstrukce absorbéru je zvolena výhodně tak, aby montáž byla snadná, rychlá a byla realizovatelná svépomocně (rozebíratelné spoje nevyžadují žádné speciální nářadí). Absorbér je výhradně určen pro svépomocnou montáž !!!

Instalace:

U aplikací pro ohřev bazénu doporučujeme volit plochu absorbérů následovným způsobem:

Doporučená plocha absorbérů = 50 –  60 % půdorysné plochy bazénu

Absorbéry nejsou samonosné konstrukce a jsou určeny výhradně pro svépomocnou montáž. Naše společnost nijakým způsobem neřeší upevňování těchto absorbérů na konstrukci, zeď či střechu. Je čistě na uživateli, jakým způsobem budou připevněny.

Absorbéry mohou být volně položeny (na trávník, plochou střechu např. garáže a pod.). Je možno je také upevnit popruhy na dřevěnou či jinou konstrukci, zeď, střechu atd.

Následující graf ukazuje teplotu bazénu bez a s použitím solárního ohřevu. Obecně lze říci, že se solárním ohřevem je vždy teplota bazénu vyšší o 5°C než bez použití solárního zařízení. Z grafu lze jednoznačně vidět, že při použití solárního ohřevu koupací sezóna začíná již počátkem května a končí ve druhém týdnu v říjnu. Bez solárního ohřevu je to jen od poloviny června do poloviny září.

ohřev vody

Následující obrázky ukazují typické zapojení solárních absorbérů.

ohřev vody

 

ohřev vody

 

Další obrázek ukazuje typické zapojení našich solárních absorbérů K-SOV/A. Škrtícím ventilem za bazénovou filtrací se vytvoří přetlak, který T-kusem přivádí vodu do absorbérů. Výstup teplé vody je nejlépe řešit přídavnou solární tryskou (popřípadě ponechat hadici přes okraj bazénu).

ohřev vody